coaxworks wireM while welding behind blue glass

Studium wykonalności

Oferujemy studia wykonalności dla możliwych zastosowań naszych produktów, osadzania metalu 3D, napawania drutem laserowym i powłoka naprawy przyrostowe. W tym celu współpracujemy z naszymi klientami, aby określić konfigurację maszyny, materiały do obróbki i zakres badania w celu wyjaśnienia otwartych pytań w ukierunkowany sposób.

Studium wykonalności może na przykład dostarczyć informacji na temat następujących kwestii:

  • Czy głowica spawalnicza lasera wireM jest odpowiednia do zadania spawania?

  • Jaki wpływ na zachowanie podczas spawania ma zastosowanie komory osłony gazu SGC500?

  • Które parametry procesu zapewniają najlepsze możliwe wyniki spawania?

  • Która strategia spawania zapewnia niezawodny i powtarzalny proces?

  • Jaki jest zakres ważnych parametrów, takich jak wydajność i rozdzielczość geometryczna?

Dostosowanie zawartości jest możliwe na życzenie klienta.

Zapytaj tutaj już teraz:

Formularz kontaktowy