coaxworks wireM while commissioning

Szkolenie operatorów

Oferujemy naszym klientom szkolenia dla operatorów naszych produktów, głowicy spawalnicza lasera wireM i komory osłony gazu SGC500. Obejmuje ono skuteczne zapoznanie się z obsługą, instalacją i regulacją. Nauka podejścia do precyzyjnej konfiguracji procesu i systematycznego rejestrowania parametrów procesu umożliwia efektywne rozpoczęcie pracy.

Usługa jest odpowiednia zarówno dla doświadczonych operatorów maszyn, jak i początkujących. Szkolenie jest dostępne indywidualnie lub w grupie do trzech osób. Szkolenie trwa dwa lub trzy dni.

Szkolenie operatora obejmuje następujące tematy:

  • zapoznanie się z montażem głowicy spawalnicza lasera wireM i komory osłony gazu SGC500 po zintegrowaniu z maszyną do obróbki laserowej

  • obsługa czujnika odchylenia zintegrowanego z głowicą spawalnicza lasera wireM, obwodów płynów oraz funkcji pneumatycznych i mechanicznych

  • instalacja i podłączanie dostępnych urządzeń peryferyjnych, takich jak podajniki drutu i systemy kamer oraz ich uruchamianie

  • szkolenie w zakresie zalecanych regularnych prac konserwacyjnych, odpowiednich narzędzi i prawidłowej dokumentacji

  • nauka podstaw procesu i ustawień parametrów dla bezkierunkowego spawania pojedynczych ściegów, powierzchni i objętości

Tematy specyficzne dla operatora, programy szkoleniowe zależne od maszyny i szkolenia online są dostępne na życzenie.

Zapytaj tutaj już teraz:

Formularz kontaktowy