coaxworks wireM while commissioning

Wsparcie przy oddanie do użytku

Oferujemy naszym klientom wsparcie przy uruchamianiu naszych produktów, głowicy spawalnicza lasera wireM i komory osłony gazu SGC500. Obejmuje to projektowanie i instalację interfejsów mechanicznych, a także wybór i podłączenie mediów i czujników. Odpowiednia koordynacja między laserem, podajnikiem drutu i urządzeniami peryferyjnymi technologii kamer jest również objęta zakresem treści. Uruchomienie techniczne zazwyczaj kończy się wstępnym testem spawalniczym, dzięki czemu dostarczone komponenty są gotowe do użycia.

Usługa jest odpowiednia dla kierowników projektów, instalatorów i inżynierów projektantów.

Specjalne interfejsy specyficzne dla systemu, specjalności zależne od projektu i wiedza związana z personelem mogą zostać uwzględnione na żądanie.

Oddanie do użytku obejmuje następujące główne punkty:

  • montaż głowicy spawalniczej na maszynie klienta

  • instalacja interfejsu do urządzeń peryferyjnych, takich jak laser, podajnik drutu i kamera

  • sprawdzenie działania odchylanego czujnika kolizji

  • instruktaż w zakresie obsługi, regulacji i konserwacji

  • zapewnienie parametrów wydajności dla wszystkich dostarczonych komponentów

Dostosowanie zawartości jest możliwe na życzenie klienta.

Zapytaj tutaj już teraz:

Formularz kontaktowy